Komunikat Prezesa Zarządu
Dotyczy: Działalności operacyjnej Tubes International Sp. z o.o. w związku z koronawirusem.

Szanowni Klienci,
Dbając o najwyższe standardy świadczenia usług Tubes International Sp. z o.o., Zarząd firmy oświadcza, że na bieżąco monitoruje i weryfikuje potencjalne zagrożenia wynikające z możliwości rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Jako odpowiedzialna organizacja, wdrażamy odpowiednie działania, aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw i realizacji naszych usług. W związku ze skalą zjawiska, obejmującą niemal cały świat w najbliższym czasie możemy się spodziewać różnych perturbacji logistycznych, produkcyjnych oraz zakłóceń w terminowych realizacjach dostaw. Z uwagi na powyższe, nasza organizacja z wyprzedzeniem podjęła szereg działań w zakresie zabezpieczania dostępności towarów dla naszych Klientów. Ponadto, dochowujemy należytej staranności w zakresie pozyskania wiedzy o działaniach i budowania świadomości ryzyka związanego z wirusem u naszych pracowników, kluczowych dostawców oraz partnerów biznesowych.

Wśród podjętych działań są między innymi:

 • Wstrzymanie wszystkich wizyt międzynarodowych oraz krajowych w naszej organizacji (od początku lutego);
 • Każdy pracownik po podróży zagranicznej (do obszaru zagrożonego ryzykiem) jest poddany dwutygodniowej kwarantannie ( działanie realizowane od połowy lutego);
 • Dokonaliśmy i dokonujemy rozmieszczenia towarowego w różnych lokalizacjach (magazynowych naszych oddziałów) i umiejscowieniach w celu uniknięcia ewentualnej ich blokady;
 • Zgodnie z wytycznymi WHO w zakresie przeżywalności wirusa na różnych materiałach, wprowadziliśmy dodatkową łączną 3-dniową kwarantannę towaru wchodzącego do naszych magazynów z kierunków międzynarodowych;
 • Wstrzymaliśmy wizyty handlowe do naszych Klientów z pełną gotowością do kontaktu poprzez urządzenia teleinformatyczne;
 • Wprowadziliśmy w naszych Sklepach dedykowane przestrzenie do bezpiecznej obsługi naszych Klientów;
 • Wprowadziliśmy możliwości pracy zdalnej dla naszych pracowników w celu zminimalizowania ryzyka;
 • Wdrożyliśmy wszelkie rekomendowane standardy ochrony zdrowia i zapewnienia higieny osobistej naszych pracowników oraz ich miejsca pracy, w tym także wyznaczyliśmy miejsca dezynfekcji i odkażania;
 • Nie bierzemy udziału w wydarzeniach publicznych, konferencjach, szkoleniach, targach, przenosimy wszystkie kluczowe spotkania biznesowe na wideokonferencje;
 • Stale monitorujemy i dostosowujemy naszą politykę wewnętrzną do oficjalnych wytycznych uprawnionych organów;
 • Co najważniejsze, jako zaufany partner, nadal dostarczamy naszym Klientom usługi na standardowym, wysokim poziomie zapewniając zarówno bezpieczne warunki pracy jak i dostępność pracowników.

Wprowadzamy niezbędne środki zapobiegawcze, zgodnie z wytycznymi lokalnych władz, mające na celu minimalizację ryzyka utraty zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz obsługiwanych przez nas Klientów. Jednocześnie chcemy podkreślić, że zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, Klientów oraz dostawców pozostaje naszym najwyższym priorytetem.

Naszym Klientom rekomendujemy w obecnym czasie, aby jak najczęściej korzystać ze środków teleinformatycznych w zakresie kontaktów handlowych z oddziałami oraz polecamy korzystanie z naszego sklepu internetowego: https://sklep.tubes-international.pl/, który funkcjonuje bez żadnych ograniczeń.

Jesteśmy także w ciągłym kontakcie z naszymi kluczowymi partnerami i dostawcami w celu zapewnienia przez nich stabilności łańcucha dostaw. O jakichkolwiek utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.

Prosilibyśmy jednocześnie o jakiekolwiek biznesowe informacje z Państwa strony, które pomogłyby nam w zarządzaniu, planowaniu i zabezpieczaniu prawidłowego łańcucha dostaw w obecnym i przyszłym czasie.


Prezes Zarządu
Karol Semba