Tabela odporności chemicznej dla materiałów węży
Tabela odporności chemicznej dla materiałów węży

Tabela odporności chemicznej służy do wstępnego określenia materiału węża lub uszczelnienia, odpowiedniego dla danego środowiska pracy. Odporność chemiczna jest jednym z wielu czynników, które wpływają na prawidłowy dobór węża lub uszczelnienia. W celu właściwego, ostatecznego doboru węża prosimy kontaktować się ze specjalistami Tubes International.

A B C X
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej mała odporność, ograniczony zakres użycia brak odporności brak danych

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

Środowisko EPDM EPM NR NBR CR SBR FPM UPE PTFE PVC PU PA
Aceton A A X X X C X A/B A X X A/B
Acetooctan etylu B A C X C C X A A
Acetylen A A B A B B/C A A A/B B A
Aldehyd masłowy C B X X C X X A X
Aldehyd octowy 50% A A C/X X C X X C/X A X X B
Alkohol amylowy (pentanol) A A B B B B B A A A X A
Alkohol benzylowy B B X X B X A A A X X X
Alkohol butylowy (butanol) A/B B A A A A A A A B B B
Alkohol butylowy III rz.(tertbutylowy) C B B B B B A A A X
Alkohol dwuacetonowy A A X X C/X X X A A X X B
Alkohol etylowy (etanol) A A A A A A C A A B X A
Alkohol izobutylowy (izobutanol) A A A B A B A A A B
Alkohol izopropylowy (izopropanol) A A A B B B A A A B X A
Alkohol metylowy (metanol) A A A A A A X A A B X A
Alkohol oktylowy (oktanol) X C B B A B A A A X
Alkohol propylowy (propanol) A A A A A A A A A B C
Amoniak bezwodny dobór węża w konsultacji z Tubes International
Amoniak aq- woda amoniakalna dobór węża w konsultacji z Tubes International
Anilina B A X X X X C A A X X
Anilinowe barwniki B A B X B B B A X X
Argon A A A A A A A A A A A A
Asfalt dobór węża w konsultacji z Tubes International
Azot A A A A A A A A A A A A
Azotan amonu B A C A A B A A X A
Azotan glinu B A A A A A A A A B C
Azotan ołowiu II (ołowiawy) B A A A A A A A
Azotan potasu B A A A A A A A A B A A
Azotan propylu B A X X X X X
Azotan sodu B A B B B A A A B X A
Azotan srebra B A A B A A A A A B A
Azotan wapnia B A A A A A A A A A A
Azotan żelaza III B A A A A A A A A B A A
Azotyn amonu B A A A A A A A
Benzen X X X X X X A/B C/X A X X A
Benzoesan benzylu C B X X X X A A
Benzoesan butylu C B C X X B A A
Benzoesan etylu B A A X X A A A
Benzyna X X X A C X A A A B B A
Bezwodnik maleinowy C B C X C C X
Bezwodnik octowy C B B C B B X A A X B
Boran sodu (boraks) B A A A A A A A A B
Bordoska ciecz B A B B B B A A A B
Brom bezwodny X X X X X X A X A
Bromek metylu C B X B X X A C/X A X A
Bromotoluen X X X X X X A A
Butadien X C X X X X A C A X
Butan X X X A A X A A A A A
Butyloamina B A X C X X X A
Carbitol C B B B B B B A A X
Celosolw butylowy B A X C C X X A A
Celosolw metylowy C B X B B X X A X
Celosolw C B X X X X C A
Chlor dobór węża w konsultacji z Tubes International
Chlorek acetylu X X X X X X A A X
Chlorek amonu (salmiak) A A A A/B A A A A A A B X
Chlorek baru B A A A A A A A A B B X
Chlorek benzylu X X X X X X A A/B A
Chlorek cynku B A A A A A A A A B A X
Chlorek cynowy B A A A B A A A A A
Chlorek etylenu X C X X X X A B/C A
Chlorek etylu X C X C X X A A/B A C A
Chlorek glinu B A A A A A A A A B A X
Chlorek izopropylu X X X X X X B A
Chlorek magnezu B A A A A A A A A B A X
Chlorek metylu X C X X X X B A/B A X X
Chlorek miedzi B A B A B A A A A B B C
Chlorek niklu B A A A A A A A A C X
Chlorek potasu B A A A A A A A A A A A
Chlorek siarki X X X C C X A A A B
Chlorek sodu (solanka) B A A A A A A A A B A A
Chlorek wapnia B A A A A A A A A C A C
Chlorek winylu X X X X X X A A/B A X
Chlorek żelaza III B A A A A A A A A B A X
Chloroaceton B A B X C X X A X
Chlorobenzen X X X X X X A B/C A X X B
Chlorobutadien X X X X X X A A
Chloroform X X X X X X A A/B A X X X
Chlorohydryna etylenowa C B B X B B A A X
Chlorotoluen X X X X X X A A X
Chlorowodorek aniliny C B B B X X B
Cyjanek miedzi B A A A A A A A A A
Cyjanek potasu B A A A A A A A A B A A
Cyjanek sodu B A A A A A A A A B A
Cyjanomiedzian potasu A A A A A A A
Cykloheksan X X X A C X A A A C B A
Cykloheksanol X C X C A X A A A C A
Cykloheksanon B B X X X X X A A X X A
Czterochlorek węgla X X X C X X A C A X X B
Czterochloroetylen X X X X X X A B A X C
Czteroetylek ołowiu X X X B B X A A B
Dekalina X X X X X X A A A
Denaturat B A A A A A A A A
Dowterm, dauterm X X X X X X A A C
Dwuaceton B A X X X X X A A
Dwubutyloamina B A X X X X X A X
Dwuchlorobenzen X X X X X X A A X X A
Dwuchloroetylen X C X X X X B C/X A X X A
Dwuchromian potasu B A C B B B A A A B
Dwuetyloamina B A B B B B X A A C
Dwuetyloaminobenzen X X X X X X A A
Dwufenyl (fenylobenzen) X X X X X X A A
Dwuisopropylobenzen X X X X X X A A
Dwuisopropyloketon B A X X X X X A
Dwuizobutylen B A X B X X A A A
Dwumetyloformamid B A X B C X X A A X
Dwunitrotoluen X X X X X X A A
Dwupenten X X X B X X A A X
Dwusiarczek węgla X X X C X X A X A X X X
Dwutlenek chloru X C X X X X A A
Dwutlenek siarki B A B X X B A A C X
Dwutlenek węgla C B B A B B A A A B A A
Etan X X X A B X A A A
Etanoloamina B A B B B B X A
Eter metylowo-etylowy X X X A C X A A
Eter dwubenzylowy C B X X C X X A
Eter dwubutylowy X C X X C X C A C
Eter dwuchloro-isopropylowy X C X X X X C A
Eter etylowy (eter) X X X X C X X C A X B B
Eter izopropylowy X X X B C X X A A A
Etylen C B C A C C A A/B A
Etylenodiamina B A A A A B X A X
Etylobenzen X X X X X X A A A
Etyloceluloza C B B B B B X A B C
Fenol (kwas karbolowy) C B X X C A A/B A C X X
Fenylobenzen X X X X X X A A
Fenylohydrazyna C B A X X B A A
Fluorek glinu B A B A A A A A A C X
Fluorobenzen X X X X X X A A
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) A A B C B B X A A C X A
Foron (diizopropylideno-aceton) X C X X X X X A
Fosforan amonu B A A A A A A A C A
Fosforan sodu B A A A B A A A A B A A
Fosforan trójkrezylu X X X X X C A A A X
Freon 114 B A A A A A B B A
Freon 12 C B B A A A B A/B A B A
Freon 13 – (chlorotrójfluorometan) A A A A A A A A
Freon 21 – (dwuchlorofluorometan) X X X A X X X A
Freon 22 – (chlorodwufluorometan) B A B C A A X A X X
Ftalan dwubutylu C B X X X X C A A X A
Ftalan dwumetylu B A X X X X B A
Ftalan dwuoktylu C B X C X X B A X B
Furfural B A X X C X X A A
Gaz koksowniczy X X X X X X A A X A
Gaz ziemny X X B A A B A X A C A
Gaz ziemny skroplony (LNG) dobór węża w konsultacji z Tubes International
Gliceryna A A A A A A A A A B X A
Glikol dwuetylenowy A A A A A A A A A B X
Glikol etylenowy A A A A A A A A A B A A
Glikol propylenowy A A A A A/B A A A A A A/B A
Glukoza A A A A A A A A A B X B
Heksan X X X A B X A A A C B A
Hel A A A A A A A A A A A A
Izooktan X X X A B X A A A B A A
Jod X X X X X X X A A
Keton metylowo-butylowy B A X X X X X A X
Keton metylowo-etylowy (MEK) B A X X C X X A A X X A
Keton metylowo-izobutylowy B B X X X X X A X A
Kobalt B A A A A A A
Kreozot (smoła węglowa) X X X A B X A A A X C X
Krezol X X X X C X A A C X X
Krzemian etylu B A B A A B A A
Krzemian sodu B A A A A A A A A B A
Ksylen X X X X X X A C A X C A
Kumen (izopropylobenzen) X X X X X X A A X
Kwas adypinowy B A C B C B A A B A
Kwas arsenowy B A B A A A A A A C
Kwas azotowy ≤ 40% X X X X B X A A A X X X
Kwas azotowy > 40% X X X X X X C C/X A
Kwas benzoesowy X C X C X X A A A X B
Kwas borowy B A A A A A A A A B A A
Kwas bromowodorowy B A A X X X A A A B X X
Kwas chlorooctowy B A X X X X X X A X X
Kwas chromowy 50% B A X X C X B A A B X X
Kwas cyjanowodorowy B A B B B B B A A B
Kwas cytrynowy B A A A A A A A A C A A
Kwas fluoroborowy B A A B A A A A
Kwas fluorowodor. ≤ 50% A A X X X X A A X
Kwas fluorowodor. >50% C C X X X X A A C X X
Kwas fosforowy 20% B A B B B B A A A B X X
Kwas fosforowy 80% B A C X B C A A A X C
Kwas galusowy B A B B B B B A A B X
Kwas garbnikowy (tanina) B A A A A B A A A C C X
Kwas jabłkowy B A B B B C A A B
Kwas krezolowy X X X X C X A A A X X
Kwas maleinowy B A C X C C A A A C
Kwas mlekowy A A A A A A A A A A B X
Kwas mrówkowy B A B B A A C A A C X X
Kwas nadchlorowy C B X X B X A A X C
Kwas naftenowy X X X B X X A A
Kwas octowy 30% A A B C B B C A A C X C
Kwas octowy lodowaty 100% B A B C X B C A A B X X
Kwas olejowy X X X C C X B A A B B A
Kwas palmitynowy C B C A B B A A/B A B A X
Kwas pikrynowy B A B B B C B A A X X
Kwas salicylowy B A A B A B A A A
Kwas siarkawy B A B B B B A A A B
Kwas siarkowy 10% A A C C B C A A A C X X
Kwas siarkowy 10 ÷ 75% B A X X X X A A A X X X
Kwas siarkowy 96% C C X X X X A/B A A X X X
Kwas siarkowy dymiący (oleum) X X X X X X A X A X X X
Kwas solny ≤ 20% A A B B B B A A A A X X
Kwas solny 37% A/B A/B B C B B A A A X X X
Kwas stearynowy C B C B B B A A B A A
Kwas szczawiowy B A B B B B B A A A X
Kwas sześciofluorokrzemowy C B B A B C B A A B A
Kwas trójchlorooctowy C B C B X B C A X
Kwas węglowy B A A B A B A A A C X X
Kwas winowy C B C A B X A A A B C X
Kwasy tłuszczowe X C X B B X A A A B A
Ług sodowy 50% A A B B B B A A A X X
Ług zielony B A B B B B B A A C
Masło B A X A B X A A A
Metafosforan sodu B A A A B A A A A
Metan X X X A B X B X A
Mleko B A B A A B A A A
Monoetanoloamina B A B X X B X A A X
Mrówczan etylu C B X X B X C A
Nadboran sodu B A B B B B A A A B A
Nadtlenek sodu B A B B B B A A A B X
Nafta X X X B C X A B/C A C A A
Nafta (oczyszczona) X X X A B X A A C A A
Naftalen X X X X X X A A A C C A
Nitrobenzen C B X X X X B A/B A X X A
Nitroetan C B B X C B X A A X
Nitrometan C B B X B B X A X
Ocet (kwas octowy 10%) B A B B B B B A A B X A
Octan amylu X C X X X X X A A X X A
Octan butylu X C X X X X X A A X X
Octan celosolwu etylowego C B X X X X X A X C
Octan etylu B A X X C X X A A X X A
Octan glinu B A A B B B X A B X
Octan izopropylu C B X X X X X A A X X
Octan metylu B A C X B C X A A X X A
Octan miedzi B A B B B X X A
Octan niklu B A A B B X X A A X
Octan ołowiu II B A A B A X X A A B X
Octan potasu B A A B B X X A A X
Octan propylu C B X X X X X A A X X
Octan sodu B A A B B X X A A A A
Octan wapnia B A A B B X X A A X
Oktachlorotoluen X X X X X X A A
Oleinian metylu X X X X X X A X A A
Olej arachidowy X C X A C X A A A
Olej bawełniany B B X A B X A A A B A
Olej biały X X X A B X A A A A
Olej bunkrowy X X X A X X A A A B
Olej drzewny X X X A B X A A A C
Olej hydrauliczny (naftowy, mineral.) X X X A B X A A/B A A A
Olej kokosowy X C X A B X A A A C
Olej kukurydziany X C X A C X A A A B B
Olej lniany X C X A B X A A A B A
Olej mineralny X C X A B X A B A B A A
Olej napędowy X X X A C X A A A B X A
Olej rycynowy C B C A A C A A A B A
Olej sojowy X C X A B X A A A B B A
Olej sosnowy X X X A X X A B A B
Olej transformatorowy dobór węża w konsultacji z Tubes International
Olej turbinowy (smarowy) dobór węża w konsultacji z Tubes International
Oleje roślinne X C X A C X A A A
Oleje silikonowe B A C A A C A A A B
Oleje smarne (naftowe) X X X A B X A B/C A A A
Olejek lawendowy X X X B X X A B A X X
Oliwa C B X A B X A A/B A A
Orto-dichlorobenzen X X X X X X B X A X
Ozon B A X X C X A A/B A B B X
Para wodna A A X X C X X X A X X
Para-izopropylotoluen X X X X X X A A X
Pentachloroetylobenzen X X X X X X A
Perchloroetylen (tetrachloroetylen) X X X B X X A B A X X X
Pirydyna B A X X X X X A A X
Piwo A A A A A A A A A X B
Płyn transmisyjny „A” X X X A B X A A A A
Podchloryn sodu 15% A A X X B/C X A A A A X X
Podchloryn wapnia A A C B C C A A A B X X
Polioctan winylu emulsyjny B A B X B X B A A
Propan X X X A B X A A A B A A
Propylen X X X X X X A A X
Ropa naftowa X X X A B X A A A B A A
Roztwory mydła A A B A B A A A A B C A
Roztwór cukru A A A A A A A A A
Rtęć B A A A A A A A A B A
Sebacynian dwubutylu C B X X X X B A X
Sebacynian dwuetylu C B X B X X B A X
Sebacynian dwuoktylu C B X X X X B
Siarczan amonowy B A A A A A X A A B A A
Siarczan baru B A A A A A A A A
Siarczan cynku B A B A A B A A A B A
Siarczan glinu B A A A A A A A A A X X
Siarczan magnezu B A B A A B A A A B A
Siarczan miedzi B A B A A B A A A B B X
Siarczan niklu B A B A A B A A A A
Siarczan potasu B A B A A A A A A B B A
Siarczan sodu B A B A A B A A A B A A
Siarczan żelaza II B A A A A A A A A B X
Siarczek baru B A A A A B A A A B A C
Siarczek wapnia B A B A A B A A A A
Siarka B A X X A X A A A
Skydrol 500 B A X X X X X A C
Skydrol 7000 B A X X X X B A
Smalec C B X A B X A A A
Smar fluorowy B A B A B C B A
Smary silikonowe B A C A A C A A A
Smoła bitumiczna X C X B C X A A
Soda, surowy węglan sodowy B A A A A A A A A A
Solanka (NaCl) A A A A A A A A A A A A
Stearynian butylu X C X B X X A A A
Styren X X X X X X B A X X A
Sulfaminian ołowiu B A B B A B A A
Ścieki B B B A B B A A A X A
Terpentyna X X X B X X A A/B A C A A
Terpineol X C X B X X A B A B B
Tiosiarczan sodu B A B B A B A A A B A A
Tlen dobór węża w konsultacji z Tubes International
Tlenek mezytylu C B X X X X X A X
Tlenek węgla B A B B B B A A A B B A
Tłuszcze zwierzęce C B X A B X A A A C A
Toluen X X X X X X A B A X X A
Tran lekarski B A X A B X A A
Tran rybi X X X A X X A A
Trójchlorek arsenu X C X A A
Trójchlorek fosforu B A X X X X A A A
Trójchloroetan X X X X X X A A X
Trójchloroetylen X X X X X X A C/X A X X
Trójetanoloamina B A B B A B X A A C X
Trójfluorek bromu X X X X X X X
Trójnitrotoluen X X X X B X A A
Trójtlenek siarki C B B X X B A A X
Węglan amonu B A A X A A A A B B
Whisky, wina B A A A A A A A A X A
Winyloacetylen B B B A B B A A
Woda A A A A A A A A A A A A
Woda bromowa B B X X X X A A
Woda królewska C C X X X X B A X X X
Woda słona A A A A A A A A A B A A
Wodorosiarczan IV sodu B A A A A B A A A B
Wodorotlenek amonu A A X X A X B A A B X A
Wodorotlenek magnezu A A B B A B A A A B B X
Wodorotlenek potasu A A B B B B X A A B C C
Wodorotlenek sodu A A A B B A B A A B B C
Wodorotlenek wapnia A A A A A A A A A B A A
Wodorowęglan sodu A A A A A A A A A B
Wodór gazowy dobór węża w konsultacji z Tubes International
Żelatyna B A A A A A A A A B