Zaloguj się lub zarejestruj, aby zobaczyć indywidualne warunki handlowe oraz inne korzyści!

Opis kategorii

Zawór bezpieczeństwa samoczynnie upuszcza czynnik w przypadku wzrostu ciśnienia powyżej nastawionej wartości (ciśnienia nastawy), chroniąc tym samym zbiornik ciśnieniowy lub instalację przed rozerwaniem. Po ustabilizowaniu się ciśnienia poniżej wartości zadanej, następuje zamknięcie zaworu. Zawory bezpieczeństwa o budowie otwartej stosowane są do powietrza, gazów neutralnych, nietoksycznych i niepalnych, które mogą być uwalniane bezpośrednio do atmosfery. Zawory o budowie zamkniętej (kątowe) umożliwiają zrzut czynnika do instalacji i mogą być stosowane do mediów takich jak para, ciecze, gazy niebezpieczne, gazy kriogeniczne. Zawory bezpieczeństwa zamawiane są dla określonej nastawy (ciśnienia otwarcia) zaworu, są plombowane, a nastawa nie może być zmieniana.
Wyżej

Zawory bezpieczeństwa

Znalezionych produktów: 0

Zawory bezpieczeństwa

Produkty z tej kategorii oferujemy wyłącznie poprzez sieć naszych oddziałów, gdzie zapewniamy również pełne wsparcie i doradztwo techniczne. Prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym oddziałem lub wysłanie formularza kontaktowego.
Atrakcyjne warunki handlowe dla firm z branży